Wojewódzki Dzień Pola – Zamojszczyzna Spichlerzem Polski Drukuj

29.06.17  Wojewódzki Dzień Pola odbył się dnia 23 czerwca 2017 roku w Gospodarstwie Rolnym Państwa Aleksandry i Marcina Zamoyskich w Michalowie k. Zamościa. Współorganizatorami była firma THORUS Agrogrup i Zamojskie Towarzystwo Rolnicze. Patronat Honorowy konferencji sprawował Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, natomiast Patronaty Naukowe: Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk, Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza,  Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, a także Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

W trakcie konferencji zaprezentowano szereg referatów przedstawiających innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie w produkcji roślinnej. Tematyka wystąpień dotyczyła w szczególności analizy gleby, wapnowania, nawożenia, ochrony roślin, nowych odmian zbóż oraz rolnictwa precyzyjnego.

Zaprezentowano również pola doświadczalne buraka cukrowego, soi i rzepaku, a także pojazd do automatycznego poboru próbek glebowych.

Nasz Instytut reprezentowany był przez Dyrektora IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesława Oleszka oraz Zastępcę Dyrektora ds. Naukowych prof. dr hab. Stanisława Krasowicza.

Dział Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB zorganizował stoisko wydawniczo-doradcze. Prezentowano na nim najnowsze publikacje naukowe i upowszechnieniowe z zakresu uprawy roślin zbożowych i pastewnych, zasad nawożenia i wapnowania gleb, integrowanych technologii uprawy roślin oraz atlasy i słowniki. Można było również zasięgnąć fachowych porad dotyczących tematyki zawartej w wydawanych publikacjach oraz poznać zakres badań prowadzonych przez IUNG-PIB. Wiele pytań rolników dotyczyło zagadnień związanych z żyznością gleby, tj. ze zwiększeniem w niej materii organicznej, regulacji kwasowości i zasobności gleb.

Wojewódzki Dzień Pola na Zamojszczyźnie był zorganizowany po raz pierwszy. Uczestniczyło w nim wielu wystawców oraz kilkuset zwiedzających. Duże zainteresowanie wykazali okoliczni rolnicy oraz młodzież szkół średnich rolniczych.