Strona główna ZALECENIA
ZALECENIA Z ZAKRESU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Drukuj Email

                                                                                Powrót      Powrót do iung.pl

 

 

 


 • Ogólna charakterystyka rolnictwa ekologicznego  tutaj...
 • Wpływ rolnictwa ekologicznego na bioróżnorodność   tutaj...
 • Fauna zadrzewień śródpolnych    tutaj...
 • PSZENICA SAMOPSZA, a bioróżnorodność i wartość żywieniowo-zdrowotna  tutaj...
 • Nawożenie w rolnictwie ekologicznym   tutaj...

RAPORTY, BROSZURY

 • Przydatność odmian pszenicy jarej do uprawy w systemie ekologicznym. Raport 2017.
 • Badania w zakresie doboru odmian ze szczególnym uwzględnieniem roślin bobowatych – strączkowych grubonasiennych, soi, rzepaku, zbóż oraz roślin wysokobiałkowych w uprawach polowych zalecanych do towarowej produkcji ekologicznej. (Badania w zakresie doboru odmian zbóż jarych i ich przydatności dla przemysłu piekarskiego i makaronowego.  Raport 2017 ),  (Badania w zakresie doboru odmian zbóż ozimych i ich przydatności dla przemysłu piekarskiego i makaronowego. Raport_2017 ) ,  (Porównanie produkcyjności i jakości ziarna innowacyjnych mieszanek miedzyodmianowych i czystych siewów odmian jęczmienia jarego i ich przydatność dla przemysłu kaszarskiego i paszowego.  Raport 2017).
 • Badania w zakresie doboru odmian roślin bobowatych grubonasiennych i kukurydzy w uprawach polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej. Raport 2017
 • Raporty z badań prowadzonych w ramach dotacji MRiRW do rolnictwa ekologicznego (lata 2010-2017)  link...

ULOTKI

 •  Przydatność odmian pszenicy jarej do uprawy w systemie ekologicznym  pobierz...

 

WYDAWNICTWA IUNG PIB Z ZAKRESU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO  więcej...

 • Zboża w uprawie ekologicznej - pszenica jara  tutaj...
 • Zboża w uprawie ekologicznej - pszenica ozima  tutaj...
 • Uprawa kukurydzy w systemie ekologicznym     tutaj...
 • Mieszanki roślin strączkowych ze zbożami w rolnictwie ekologicznym  tutaj...

 

 

 (*)„Opracowano w ramach programu wieloletniego IUNG-PIB 2.7 i dot. MRiRW nr HOR.re.027.4.2017/1”.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    10.10.2017

Zmieniony 26.04.2018
Liczba odwiedzin :3548