Dział Upowszechniania i Wydawnictw IUNG PIB

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czartoryskich 8

24-100 Puławy

Tel. +48 81 4786 720

Fax. +48 81 4786 721

email: duw(at)iung.pulawy.pl